جایگاه مردم در تشکیل حکومت پیشوایان معصوم
37 بازدید
محل نشر: مجله نامه مفید شماره 32 سال 1381 (28 صفحه - از 125 تا 152)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بر اساس دیدگاه شیعه، پس از وفات پیامبر اکرم، علی علیه‏السلام و یازده فرزند معصومش، از سوی خداوند برای رهبری و امامت جامعه اسلامی منصوب شده‏اند و مسلمانان از نظر شرعی موظف به پیروی و اطاعت آنان هستند؛ ولی این مطلب دلیل بر آن نیست، که پیشوایان معصوم با اجبار و بکارگیری خشونت علیه مردم، مجاز به تشکیل و یا حفظ حکومت باشند. آنان تنها با رضایت و پشتیبانی مردم است که موظف به تشکیل حکومت اسلامی هستند. به بیان دیگر پیشوایان معصوم با این که از سوی خداوند برای رهبری جامعه منصوب شده‏اند، اما اعمال ولایت آنان مشروط به رضایت و خواست اکثریت افراد جامعه اسلامی است. واژگان کلیدی: ولایت، حکومت، دین، مردم، اجبار.